Un nervio periférico é como un cable de fibra óptica, con moitas fibras encerradas nunha vaina exterior. Pode imaxinarse a cada fibra como unha mangueira microscópica. A parte verde da mangueira é unha membrana fina por onde a carga eléctrica estática pode viaxar desde ou cara ao cerebro. O interior da mangueira transporta líquidos desde o corpo das células nerviosas que alimentan e volven encher os compoñentes sempre cambiantes da parte verde, ou membrana.

Se o nervio está pinzado, o fluxo ascendente ou descendente dentro da mangueira redúcese ou se bloquea, o que quere dicir que os nutrientes deixan de fluír. Finalmente, a membrana comeza a perder a súa saudable capacidade de transmitir diminutas cargas eléctricas e a fibra nerviosa pode terminar morrendo. Cando unha cantidade suficiente de fibras deixa de funcionar, o músculo non poderá contraerse e a pel pode sentirse entumecida.
Que provoca un pinzamiento nos nervios?

Os nervios poden sufrir pinzamiento ao saír da columna por varias causas:

  • Hernias discales.
  • Protusiones vertebrais.
  • Desviacións ou alteracións na estrutura.
  • Bloqueo ou sobreuso de articulacións e músculos.
  • Enfermidades ou alteracións corporais.