Pilates

Actividade Pilates

O método Pilates é un sistema de acondicionamento físico moi completo onde se traballa o corpo como un todo, dende a musculación máis profunda ata  a máis periférica, e na que interveñen tant a mente como o corpo.

Esta técnica debe o seu nome o seu creador, Joseph Hubertus Pilates, quen defendía a idea de que o fortalecemento e o centro de enerxía de cada individuo podíase conseguir o movemento libre do resto do corpo.